e-mail: cisco@uklo.edu.mk

Локална Cisco Академија - Битола

Локална Cisco Академија, Факултет за ИКТ, Универзитет „Св. Климент Охридски“ [адреса: Иво Лола Рибар бб. 7000 Битола, Р. Македонија]

Почетна

За Академијата

Академии во регионот

Курсеви

Инструктори

Цени и уплати


Ажурирано на: 19 октомври 2017

Корисни линкови:

Аудио (AAC):
Интервју со Д-р Пеце Митревски
(раководител на локалната академија) на студентското радио на УКЛО

Битола, Март 2012


Локална Cisco Академија
© Зоран Котевски, Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола